Košík 0

Důstojné a svobodné vyjádření smutku

Parteo a Umění se rozloučit založili lidé, které spojuje osobní zkušenost se smrtí a umíráním. Jsme přesvědčeni, že smuteční komunikaci lze zdokonalit. Dali jsme dohromady své profesní znalosti a zkušenosti a rozhodli jsme se lidem nabídnout další možnosti, kde najdou prostor pro své osobní potřeby a důstojné a svobodné vyjádření smutku.

Nejen obyčejný eshop, ale místo inspirace

Umění se rozloučit je místo, které nám nabízí možnost volby a inspirace při posledním loučení. Po období, kdy byla smrt i umírání tabu, je důležité znovu se naučit loučení, oživit důležité, ale zapomenuté rituály, a zároveň přitom využít možnosti, které nabízí současné nejvyspělejší technologie.
Toto místo rozvíjí umění se rozloučit se s těmi, jež nám byli vzory a které nahrazujeme.
Zvyšuje povědomí o kvalitní a důstojné volbě pro pozůstalé i umírající a přispívá k detabuizování tématu umírání.

 

Místo spolupráce

Je to místo, mezioborového setkávání designérů, autorů a výrobců produktů i poskytovatelů služeb , kteří chtějí usilovat o změnu a smysluplné inovace a nabízet lidem přidanou hodnotu, kterou si tak významná událost, jakou odchod člověka je, zaslouží. 

Parteo s. r. o. je firma, která se zabývá vývojem, výrobou a distribucí smutečních tiskovin a novými možnostmi smuteční komunikace. Je svého druhu první a jediná v České republice, která se specializuje na smuteční komunikaci a přináší svým zákazníkům unikátní a ucelenou službu. Parteo přináší lidem možnost informovat o odchodu svých blízkých zbůsobem, který nabízí alternativu dosud zaběhnutým klišé. Parteo je nositelem změny úrovně smuteční komunikace. To dělá a v tom je nejlepší.  
www.parteo.cz

JIRI_CB_pro_web_kruh

Jiří Hanek

Zakladatel a jednatel Parteo. Vizionář a snílek, milovník putování krajinou a muziky. Jak to jen jde, snaží se hledat kurz a pak ho sledovat.

Grafický designér a designový aktivista. Ve své dosavadní práci usiloval o propojování komerční, nekomerční i veřejné sféry s designem. Ve školách, firmách i institucích veřejné správy propaguje design a jeho přínos, design management a design thinking. Na straně designérů zase procesní přístup v designu. Je autorem publikace Neviditelná strana designu.

 

mirka_kruh_web

Mirka Paclová

V Parteo zodpovídá za mapování a pochopení potřeb zákazníků a prodej.

Výborná networkerka, přivádějící k našim projektům témata a lidi a nás k lidem. Čarodějka, která se dokáže pohybovat mezi nebem a zemí, připravená vytáhnout z kapsy jakoukoliv bylinu na cokoliv. Hřbitov považuje za nedílnou součást života a poslední zahradu. Průběžně sleduje pohřebnictví a otázky pozůstalých a umírajících. Snaží se objevovat souvislosti a překonávat různá tabu.

Autorka knihy Upravujeme hroby (2002) a členka autorského kolektivu Pohřbívání a hřbitovy (2011). Od r. 1996 odborná zahradnická publicistka pro tisk, od r. 2002 spolupracuje s TV a rozhlasem. Připravuje přednášky a semináře, publikace, mediální prezentace, krátké filmy, výstavní expozice.

 

tereza-cb_kruh_web

Tereza Vlašímská

V Parteo zodpovídá za vývoj designu. Bezedná studnice nápadů, z nichž většina se nakonec ukáže jako realizovatelných.

Grafická designérka a designová aktivistka. Ve své práci usiluje o propojování komerční, nekomerční i veřejné sféry s designem. Spolu s Jiřím Hankem založila v roce 2005 občanské sdružení PROTEBE live, jehož posláním je vzdělávání a výchova k designu a designovému myšlení. Od jeho založení jej vede a dohlíží na něj.